Firma GRAND-BT je osnovana 21.04.2005.godine, primarne delatnosti su joj proizvodnja kartonske ambalaže (sve vrste transportnih kartonskih kutija, za pakovanje različith vrsta roba i za njihovo uredno skladištenje), i proizvodnja drvene ambalaže (drvenih paleta svih tipova i namena, kao što su: drvena paleta sa panjićima, ciglarska paleta..). U toku je dobijanje EUR standarda za obeležavanje (žigosanje) paleta.

Cilj nam je osvajanje novih tehnologija, dobar kvalitet proizvoda i prisutnost na svetskom tržištu.

Zadovoljan kupac je naš glavni cilj, a to postižemo kvalitetom, cenom i naravno kratkim rokom izrade.